მომხმარებლის დაცვა

ჩვენთვის მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების სტანდარტების დაცვა, სწორედ ამიტომ კომპანიის მხრიდან ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის დარღვევის, ან მომსახურებით უკმაყოფილების შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ დააფიქსიროთ პრეტენზია ზეპირი, წერილობითი, ან ელექტრონული ფორმით, რომელიც შესაძლებლობას მოგვცემს გავაუმჯობესოთ მომსახურების ხარისხი , ავამაღლოთ თქვენი კმაყოფილება და გავაუმჯობესოთ სამუშაო გარემო.

 

◆ პრეტენზიის ზეპირი ფორმით დასაფიქსირებლად, დაგვიკავშირდით ცხელ ხაზზე (032)2 02 20 20; *2244,

◆ პრეტენზიის წერილობით დასაფიქსირებლად შეავსეთ ველები, გვერდის ბოლოს.

◆ ან მიმართეთ ნებისმიერ ფილიალს/სერვისცენტრს*

◆ *იხ. ჩვენი ფილიალები რუკაზე https://crystal.ge/ka/221/contact

 

მომხმარებელთათვის სასარგებლო ინფორმაციას გთხოვთ, გაეცნოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე - www.nbg.gov.ge/cp/ და ცხელ ხაზზე – 822 406 406  (ეს გვერდის ბოლოს რომ ჩავიტანოთ უმჯობესი იქნება)


პრეტენზიის დაფიქსირების ფორმა: